Szczególny "apel".

Kilka dni temu niezmiernie rzeczowa i otarta na nowe „wirtualne” znajomości autorka bloga „Zwiedzam wszechświat” (w tym miejscu serdecznie pozdrawiam Panią Karolinę – meile z Nią zawsze są satysfakcjonujące i każdy przynosi masę radości) zasugerowała, że aby osiągnąć „sukces” / pomyślność w tej czy tamtej „blogowej” materii i nawiązać wielce obiecującą współpracę z kilkoma instytucjami konieczna jest odpowiednia liczba odwiedzeń.

Z tego też powodu niezmiernie proszę o systematyczne zwiedzanie udostępnianych przeze mnie przestrzeni, informowanie o nich osób ewentualnie zainteresowanych tym, o czym w danej chwili piszę a nawet o wpisywanie komentarzyodpowiednich do tematu i na odpowiednim poziomie kulturalnym/obyczajowym/językowym z uwzględnieniem uczuć każdego odbiorcy

Komentarze