...koło...

Dzisiejsze drugie czytanie:

(2 Tm 1,8b...)
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. 


Normalnie poczułam się, jakby coś w mojej historii zatoczyło koło...

(niby staroć ale jakoś tak odżył w mojej głowie)

Komentarze