Posty

Wyświetlanie postów z 2015

Podsumowanie

"Próba"

"(...) krok za krokiem..."

Szczęście to radość z tego, co stało się naszym udziałem. /Stolarska/

Jest wynik...

„(…) wola serca i wola języka (…)” (s. 437)

Prezentowo...

(...) znikali we własnym piekle, położonym gdzieś w pobliżu nieustannie wydłużających się torów kolei obłędu (s. 105).

Co się działo....

Dokonuję szybkiego bilansu (…). (s. 66)

Mężczyzna, którego kochałam, moja najbliższa przyjaciółka, mężczyzna, który kochał ją, wszyscy przemienieni przez żałobę w coś, czego nawet sami nie potrafią rozpoznać. (s. 300)