Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2016

Tu wydarzą się jakieś nieprzyjemności – s. 39.

(…) wszelka miłość jest formą samobójstwa - s. 162

Wszystkie gorycze, wszystkie jej nieszczęścia skoncentrowały się (…) - s. 154.

(...) kiedy kieruje się wzrok ludzi ku przyszłości, istnieje szansa na to, że nie dostrzegą oni krzywd, jakie wyrządza się im tu i teraz". (s. 326)

Pisarki - pisarzy, czyli co czytają Kobiety Pióra