Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2017

Dosłowność zabija sztukę – Wojciech Jerzy Has

Krzyczała (…) na wspomnienie bólu i z bólu. – Dziewczyny w wodzie, V. Jenkins

Plany rewolucjonistów były wzniosłe, ale ich metody nierzadko godne potępienia – E. Durschmeid, Najsłynniejsze rewolucje i zamachy stanu, s. 369.

3 egzemplarze książki...

Wszyscy tkwili w pułapce (…) – H. Filelds, Dobrzy ludzie muszą umrzeć, s.22.