Posty

Wyświetlanie postów z 2018

(…) to, co złe, już się dzieje i nie trzeba na to dłużej czekać (s. 120) - M. Warda, Dziewczyna z gór

(…) może naprawdę jesteśmy jak dzikie zwierzęta (…) - „Silva rerum II”, Kristina Sabaliauskaitė

(…) Akcja powieści toczy się w mrocznych czasach (...) - Kristina Sabaliauskaitė

(...) nie byliśmy żadną "normalną" rodziną (s. 129) - V. Hjorth, Spadek

(…) gra o najwyższą stawkę z samym Panem Bogiem (s. 46) – J. Kosowska, Wróć do Triory

Kraina dorosłych pomyłek (s. 273) - Patrz, jak tańczę, Sari Wilson

On miał tylko te demony. Jedyną pamiątkę po szalonej rodzinie (s. 216) - Agnieszka Olszanowska, Miłość na dziesiątej wsi

Zwycięzcą jest...

Jest właściwe, aby największy matematyk Europy przebywał blisko największego z jej królów (s. 8) - 300 uczonych prywatnie i na wesoło, t.2.

Kto książki pragnie?

„Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało/ wielkie sprawy głupią miłością” – K.K. Baczyński

Brak premedytacji nie umniejszał krzywd (s. 39) - „Wszystko, czego pragnęliśmy” Emily Giffin

(…) echo gasnącego cierpienia (s. 43) - „Będziesz na to patrzył” Magda Rem