Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2018

Brak premedytacji nie umniejszał krzywd (s. 39) - „Wszystko, czego pragnęliśmy” Emily Giffin

(…) echo gasnącego cierpienia (s. 43) - „Będziesz na to patrzył” Magda Rem

Oto nasze przedtem. Nasze cudowne przedtem (s. 391) – Luke Allnutt, Niebo na własność

(…) musi stąd wyjść, nie mając dokąd się udać (s. 349) - Gorączka, Mary Beth Keane